1. Vandaag is een dag van speciale toewijding. We kiezen vandaag maar aan één kant positie. We scharen ons aan de zijde van de waarheid en laten illusies los. We zullen niet aarzelen tussen die twee, maar een duidelijk standpunt innemen ten gunste van de Ene. Wij wijden ons vandaag aan de waarheid, en aan de verlossing zoals God die heeft beschikt. We zullen er niet voor pleiten dat ze iets anders is. We zullen er niet naar zoeken waar ze niet is. In vreugde aanvaarden wij haar zoals ze is, en nemen de rol op ons die God ons toegewezen heeft.

2. Wat is het heerlijk om zeker te zijn! Al onze twijfels leggen we vandaag terzijde en we nemen ons standpunt in, zeker van ons doel en dankbaar dat er geen twijfel meer is, nu zekerheid is gekomen. We hebben een machtig doel te vervullen en ons is alles gegeven wat we nodig hebben om het te bereiken. Niet één vergissing staat ons in de weg. Want we zijn van onze fouten vrijgesproken. Al onze zonden zijn weggewassen door te beseffen dat het maar vergissingen waren.

3. De schuldelozen kennen geen angst, want zij zijn veilig en onderkennen hun veiligheid. Ze doen geen beroep op magie, en verzinnen geen uitvluchten om te ontsnappen aan denkbeeldige bedreigingen zonder werkelijkheid. Ze rusten in de kalme zekerheid dat ze zullen doen wat hun te doen gegeven is. Ze twijfelen niet aan hun eigen bekwaamheid, want ze weten dat hun functie op de perfecte tijd en plaats geheel vervuld zal worden. Zij namen de positie in die wij vandaag zullen innemen, opdat wij in hun zekerheid mogen delen en die zodoende vergroten door die zelf te aanvaarden.

4. Zij zullen met ons zijn; al degenen die de positie innamen die wij vandaag innemen, zullen ons met vreugde alles wat zij geleerd en alles wat zij verworven hebben aanbieden. Ook degenen die nog onzeker zijn, zullen zich bij ons voegen en doordat ze onze zekerheid overnemen, versterken ze die nog meer. Terwijl de ongeborenen de roep zullen horen die wij hebben gehoord, en die zullen beantwoorden wanneer ze gekomen zijn om hun keus opnieuw te maken. We kiezen vandaag niet louter voor onszelf.

5. Is het je niet elk uur vijf minuten van je tijd waard om het geluk te kunnen aanvaarden dat God jou gegeven heeft? Is het je niet vijf minuten per uur waard om je speciale functie hier te beseffen? Is vijf minuten niet een gering verzoek vergeleken bij het verkrijgen van een beloning zo reusachtig dat die niet te meten valt? Je hebt vast minstens duizendmaal een verliesgevende transactie afgesloten.

6. Hier is een aanbod dat jou je volledige bevrijding van elke vorm van pijn garandeert, en een vreugde die niet van deze wereld is. Je kunt een beetje van je tijd inwisselen voor innerlijke vrede en zekerheid van doel, met het vooruitzicht op volledig succes. En aangezien tijd geen betekenis heeft, wordt er niets van jou gevraagd in ruil voor alles. Dit is een transactie waarbij je geen verlies kunt lijden. En wat je wint is werkelijk onbegrensd!

7. Geef Hem elk uur vandaag je minieme geschenk van slechts vijf minuten. Hij zal aan de woorden die jij gebruikt bij het toepassen van het idee van vandaag, de diepe overtuiging en de zekerheid verlenen waaraan het jou ontbreekt. Zijn woorden zullen zich bij de jouwe voegen en elke herhaling van het idee van vandaag tot een totale toewijding maken, gedaan in een vertrouwen even volmaakt en zeker als dat van Hem in jou. Zijn vertrouwen in jou zal licht in alle woorden brengen die jij spreekt, en je zult boven hun klank uitstijgen tot wat ze werkelijk betekenen. Vandaag oefen je met Hem wanneer je zegt:

Ik aanvaard mijn rol in Gods verlossingsplan.

8. In elke vijf minuten die je doorbrengt met Hem, zal Hij jouw woorden aanvaarden en ze aan jou teruggeven, stralend van een geloof en een vertrouwen zo sterk en standvastig dat ze de wereld met hoop en blijdschap zullen verlichten. Laat geen enkele kans onbenut om de blije ontvanger van Zijn gaven te zijn, opdat jij die vandaag aan de wereld kunt schenken.

9. Geef Hem de woorden en Hij doet de rest. Hij zal jou in staat stellen je speciale functie te begrijpen. Hij zal jou de weg naar geluk openen, en vrede en vertrouwen zullen Zijn gaven zijn, Zijn antwoord op jouw woorden. Hij zal met heel Zijn vertrouwen en vreugde en zekerheid antwoorden dat het waar is wat jij zegt. En jij zult dan vertrouwen hebben in Hem die de functie kent die jij op aarde zoals in de Hemel hebt. Hij zal in elke oefenperiode die jij met Hem deelt bij je zijn, en elk moment van de tijd die jij Hem schenkt inwisselen voor tijdloosheid en vrede.

10. Besteed heel het uur je tijd in blije voorbereiding op de volgende vijf minuten die jij opnieuw zult doorbrengen met Hem. Herhaal het idee van vandaag terwijl je wacht tot het blije moment weer voor jou aanbreekt. Herhaal het dikwijls, en vergeet niet dat jij elke keer dat je dit doet, je denkgeest gereed hebt laten maken voor het blije moment dat komen zal.

11. En als het uur om is en Hij er nogmaals is om korte tijd met jou door te brengen, wees dan dankbaar en leg alle aardse taken, alle kleine gedachten en beperkte ideeën neer en breng opnieuw een gelukkige tijd met Hem door. Zeg Hem nogmaals dat jij de rol aanvaardt die Hij je heeft toegedacht en zal helpen vervullen, en Hij zal jou de zekerheid verschaffen dat jij deze keuze wenst, die Hij met jou en jij met Hem gemaakt hebt.

 

 

 

 

 

 

Chat openen
Hallo, hoe kan ik je helpen?