Les 340. Vandaag kan ik vrij van lijden zijn.

  10. Wat is de Schepping?   De schepping is de som van al Gods Gedachten, oneindig in getal en overal totaal zonder beperkingen. Alleen liefde schept, en alleen als zichzelf. Er is geen tijd geweest waarin al wat zij geschapen heeft er niet was. Noch zal er...

Les 339. Ik zal ontvangen wat ik maar vraag.

  10. Wat is de Schepping?   De schepping is de som van al Gods Gedachten, oneindig in getal en overal totaal zonder beperkingen. Alleen liefde schept, en alleen als zichzelf. Er is geen tijd geweest waarin al wat zij geschapen heeft er niet was. Noch zal er...

Les 338. Ik ondervind uitsluitend de gevolgen van mijn gedachten.

  10. Wat is de Schepping?   De schepping is de som van al Gods Gedachten, oneindig in getal en overal totaal zonder beperkingen. Alleen liefde schept, en alleen als zichzelf. Er is geen tijd geweest waarin al wat zij geschapen heeft er niet was. Noch zal er...

Les 337. Mijn zondeloosheid beschermt me tegen alle kwaad.

  10. Wat is de Schepping?   De schepping is de som van al Gods Gedachten, oneindig in getal en overal totaal zonder beperkingen. Alleen liefde schept, en alleen als zichzelf. Er is geen tijd geweest waarin al wat zij geschapen heeft er niet was. Noch zal er...

Les 336. Vergeving laat me weten dat denkgeesten verbonden zijn.

  10. Wat is de Schepping?   De schepping is de som van al Gods Gedachten, oneindig in getal en overal totaal zonder beperkingen. Alleen liefde schept, en alleen als zichzelf. Er is geen tijd geweest waarin al wat zij geschapen heeft er niet was. Noch zal er...

Les 335. Ik kies ervoor mijn broeders zondeloosheid te zien.

  10. Wat is de Schepping?   De schepping is de som van al Gods Gedachten, oneindig in getal en overal totaal zonder beperkingen. Alleen liefde schept, en alleen als zichzelf. Er is geen tijd geweest waarin al wat zij geschapen heeft er niet was. Noch zal er...