Lessen ECIW

Hieronder vind je de les van de dag die de Cursus in Wonderen je voor vandaag geeft. Het doen van de oefeningen maakt het doel van de cursus, ken jezelf, mogelijk.
Een ongetrainde denkgeest kan niets tot stand brengen.

Les van de dag

Les 97, Ik ben geest.

1. Het idee van vandaag vereenzelvigt jou met je ene Zelf. Het aanvaardt geen gespleten identiteit en probeert geen tegengestelde elementen tot een eenheid te verweven. Het stelt eenvoudig de waarheid vast. Pas deze waarheid vandaag zo vaak toe als je kunt, want het zal je denkgeest uit conflicten naar de rustige weiden van de vrede leiden. Geen huiver van angst kan hier binnengaan, want je denkgeest is van waanzin ontheven nu hij de illusies van een gespleten identiteit loslaat.

2. We spreken opnieuw de waarheid uit over jouw Zelf, de heilige Zoon van God die woont in jou wiens denkgeest weer gezond is gemaakt. Jij bent de geest, die liefdevol is toegerust met alle Liefde, vrede en vreugde van jouw Vader. Jij bent de geest die Hem completeert en Zijn functie als Schepper met Hem deelt. Hij is altijd met jou, zoals jij ook met Hem bent.

3. Vandaag proberen we de werkelijkheid nog dichter tot je denkgeest te brengen. Elke keer dat je oefent, komt het bewustzijn daarvan op zijn minst een beetje dichterbij; menigmaal wordt duizend jaar of meer bespaard. De minuten die jij geeft, worden vele malen vermenigvuldigd, want het wonder bedient zich wel van tijd, maar is er niet aan onderhevig. Verlossing is een wonder, het eerste en het laatste; het eerste dat het laatste is, want het is een.

4. Jij bent de geest in wiens denkgeest het wonder verblijft waarin alle tijd stilstaat; het wonder waarin een minuut, doorgebracht met het benutten van deze ideeën, een moment wordt dat geen grens of einde kent. Geef deze minuten dus gewillig en reken op Hem die beloofd heeft tijdloosheid eraan toe te voegen. Hij zal al Zijn kracht verlenen aan elke geringe inspanning van jouw kant. Geef Hem de minuten die Hij vandaag nodig heeft om jou te helpen mét Hem te begrijpen, dat jij de geest bent die in Hem woont en via Zijn Stem ieder levend wezen aanroept, Zijn zicht schenkt aan ieder die daarom vraagt, en vergissingen door de eenvoudige waarheid vervangt.

5. De Heilige Geest zal met vreugde vijf minuten van elk uur uit jouw handen aannemen en ze door deze gekwelde wereld dragen waar pijn en ellende lijken te regeren. Hij zal niet één denkgeest overslaan die ontvankelijk en bereid is om de genezende gaven die zij brengen te aanvaarden, en Hij zal ze overal neerleggen waar Hij weet dat ze welkom zijn. En ze zullen toenemen in genezende kracht, telkens wanneer iemand ze als zijn eigen gedachten aanvaardt en ze benut om te genezen.

6. Zo zal elk geschenk aan Hem duizendvoudig en nog eens tienduizend maal meer vermenigvuldigd worden. En wanneer het aan jou teruggegeven wordt, zal het ‘t kleine geschenk dat jij gegeven hebt net zozeer in macht overtreffen als de schittering van de zon het zwakke schijnsel overstraalt dat een vuurvliegje voor een onbestendig ogenblik maakt om dan weer uit te doven. De gestage glans van dit licht houdt aan en leidt je uit de duisternis, en je zult de weg niet meer kunnen vergeten.

7. Begin deze vreugdevolle oefeningen met de woorden die de Heilige Geest tot jou spreekt, en laat ze via Hem over de hele wereld weerklinken:

Geest ben ik, een heilige Zoon van God, vrij van alle beperking, veilig, genezen en heel, vrij te vergeven, en vrij de wereld te verlossen.

Door jou tot uitdrukking gebracht, zal de Heilige Geest dit geschenk aanvaarden dat jij van Hem ontvangen hebt, zijn kracht vergroten en het teruggeven aan jou.

8. Schenk Hem met blijdschap vandaag elke oefenperiode. En Hij zal tot je spreken en je eraan herinneren dat jij geest bent, één met Hem en God, met je broeders en je Zelf. Luister naar Zijn verzekering, elke keer dat jij de woorden spreekt die Hij je vandaag geeft, en laat Hem je denkgeest vertellen dat ze waar zijn. Gebruik ze tegen verleiding en ontsnap aan de treurige gevolgen daarvan, mocht je zwichten voor het geloof dat jij iets anders bent. De Heilige Geest geeft je vandaag vrede. Ontvang Zijn woorden en bied ze Hem aan.

Eerdere lessen

Les 96. Verlossing komt vanuit mijn ene Zelf.

1. Hoewel je één Zelf bent, ervaar jij jezelf als twee: als goed en kwaad, liefhebbend en hatend, denkgeest en lichaam. Dit gevoel in tegenpolen opgesplitst te zijn brengt gevoelens van acuut en constant conflict teweeg, en leidt tot verwoede pogingen de...

Lees meer

Les 95. Ik ben één Zelf, verenigd met mijn Schepper.

1. Het idee van vandaag beschrijft jou nauwkeurig zoals God je geschapen heeft. Jij bent één in jezelf, en één met Hem. Aan jou is de eenheid van de hele schepping. Je volmaakte eenheid maakt verandering in jou onmogelijk. Je aanvaardt dit niet en slaagt er niet in te...

Lees meer

Les 94. Ik ben zoals God mij geschapen heeft.

1. Vandaag gaan we voort met het ene idee dat volledige verlossing brengt, de ene verklaring die elke vorm van verleiding ontkracht, de ene gedachte die het ego tot zwijgen brengt en volledig ongedaan maakt. Jij bent zoals God jou geschapen heeft. De geluiden van deze...

Lees meer

Les 93. Er woont licht en vreugde en vrede in mij.

1. Jij denkt dat je de woning bent van slechtheid, duisternis en zonde. Jij denkt dat als iemand de waarheid over jou kon zien, hij zou worden afgestoten en voor je terug zou deinzen als voor een giftige slang. Jij denkt dat als jou de waarheid over jou werd...

Lees meer

Les 91. Wonderen worden gezien in het licht.

1. Het is belangrijk in gedachten te houden dat wonderen en visie noodzakelijkerwijs samengaan. Dit moet worden herhaald, telkens weer herhaald. Het is een centraal idee in jouw nieuwe denksysteem en de waarneming die het in het leven roept. Het wonder is altijd...

Lees meer