1. Hoewel je één Zelf bent, ervaar jij jezelf als twee: als goed en kwaad, liefhebbend en hatend, denkgeest en lichaam. Dit gevoel in tegenpolen opgesplitst te zijn brengt gevoelens van acuut en constant conflict teweeg, en leidt tot verwoede pogingen de tegenstrijdige elementen van dit zelfbeeld met elkaar te verenigen. Je hebt veel van zulke oplossingen gezocht, en niet een ervan heeft geholpen. De tegenstellingen die jij in jezelf ziet, zullen nooit verenigbaar zijn. Slechts één ervan bestaat.

2. Het feit dat waarheid en illusie niet verenigd kunnen worden, wat je ook probeert, welke middelen je ook aanwendt en waar je het probleem ook ziet, moet worden aanvaard, wil je worden verlost. Voor je dit hebt aanvaard, zul je een eindeloze reeks doelen nastreven die je niet bereiken kunt, een zinloze serie spenderingen van tijd en inspanning, hoop en twijfel, elk even nutteloos als de vorige, en evenzeer als de volgende tot mislukken gedoemd.

3. Problemen die geen betekenis hebben, kunnen niet worden opgelost binnen het kader waarin ze zijn gesteld. Voor twee zelven, met elkaar in strijd, is geen oplossing te vinden, en er is geen raakpunt van goed en kwaad. Het zelf dat jij hebt gemaakt, kan nooit jouw Zelf zijn, noch kan jouw Zelf in tweeën worden gesplitst en blijven wat Het is en voor altijd moet zijn. Denkgeest en lichaam kunnen niet beide bestaan. Doe geen poging de twee te verenigen, want de een ontkent dat de ander werkelijk kan zijn. Als jij lichaam bent, is je denkgeest uit je zelfconcept verdwenen, want hij heeft dan geen plaats waar hij werkelijk deel van jou zou kunnen zijn. Als jij geest bent, kan het lichaam voor jouw werkelijkheid geen enkele betekenis hebben.

4. De geest maakt van de denkgeest gebruik als middel om zijn Zelfexpressie te vinden. En de denkgeest die de geest dient, is in vrede en vervuld van vreugde. Zijn kracht komt van de geest en hij vervult blijmoedig zijn functie hier. Toch kan de denkgeest zichzelf ook van de geest gescheiden zien, en zichzelf in een lichaam waarnemen waarmee hij zich verwart. Zonder zijn functie kent hij dan ook geen vrede en is vreugde aan zijn gedachten vreemd.

5. Maar de denkgeest kan los van de geest niet denken. Hij heeft de Bron van zijn kracht verloochend en ziet zichzelf als hulpeloos, beperkt en zwak. Losgeraakt nu van zijn functie, denkt hij dat hij alleen en afgescheiden is, aangevallen wordt door legers die tegen hem te hoop lopen en dat hij zich schuil houdt in de broze veste van het lichaam. Nu moet hij het ongelijke met het gelijke verenigen, want dit is waar hij denkt dat hij toe dient.

6. Verspil hieraan verder geen tijd. Wie kan de zinloze conflicten oplossen die een droom vertoont? En wat kan zo’n oplossing in werkelijkheid betekenen? Welk doel zou die kunnen dienen? Waar dient die voor? Verlossing kan illusies geen werkelijkheid verlenen, noch een probleem oplossen dat niet bestaat. Misschien hoop jij dat ze dit kan. Maar zou je willen dat Gods plan voor de bevrijding van Zijn geliefde Zoon hem leed berokkent en nalaat hem te bevrijden?

7. Jouw Zelf behoudt Zijn Gedachten, en die blijven in jouw denkgeest en in de Denkgeest van God. De Heilige Geest bewaart de verlossing in jouw denkgeest en biedt hem de weg naar vrede aan. Verlossing is een gedachte die je deelt met God, omdat Zijn Stem die voor jou heeft aanvaard en in jouw naam geantwoord heeft dat het is volbracht. Zo wordt de verlossing bewaard als één van de Gedachten die jouw Zelf lief zijn en die Het voor jou koestert.

8. We zullen vandaag proberen deze gedachte te vinden, waarvan de aanwezigheid in jouw denkgeest wordt gegarandeerd door Hem die tot jou spreekt vanuit jouw ene Zelf. Onze oefening van vijf minuten per uur zal een zoektocht naar Hem in je denkgeest zijn. Verlossing komt vanuit dit ene Zelf via Hem die de Brug vormt tussen je denkgeest en dit Zelf. Wacht geduldig, en laat Hem tot jou spreken over je Zelf en wat je denkgeest kan doen als hij aan het Zelf is teruggegeven en vrij is dienstbaar te zijn aan Zijn Wil.

9. Begin met dit te zeggen:

Verlossing komt vanuit mijn ene Zelf. Zijn Gedachten staan mij ter beschikking.

Zoek dan Zijn Gedachten, en eis ze als de jouwe op. Dit zijn je eigen werkelijke gedachten die jij verloochend hebt, toen jij je denkgeest in een wereld van dromen liet ronddwalen, om in hun plaats illusies te vinden. Hier zijn jouw gedachten, de enige die jij hebt. Verlossing is in hun midden, vind die daar.

10. Als je hierin slaagt, zullen de gedachten die bij jou opkomen, je laten weten dat je verlost bent en dat je denkgeest de functie gevonden heeft die hij poogde te verliezen. Jouw Zelf zal hem verwelkomen en vrede schenken. In kracht hersteld zal die opnieuw uitstromen van de geest naar de geest in alle dingen die door de Geest als Zichzelf geschapen zijn. Jouw denkgeest zal alles zegenen. De verwarring is voorbij, jij bent hersteld, want je hebt jouw Zelf gevonden.

11. Jouw Zelf weet dat jij niet falen kunt vandaag. Misschien blijft je denkgeest nog een tijdje onzeker. Laat je hierdoor niet ontmoedigen. De vreugde die jouw Zelf ervaart, zal Het voor jou bewaren, en ze zal uiteindelijk in vol bewustzijn de jouwe zijn. Elke keer dat je vijf minuten van een uur eraan besteedt naar Hem te zoeken die je denkgeest met je Zelf verbindt, schenk je Hem een nieuwe schat om voor jou te bewaren.

12. Elke keer dat jij vandaag je radeloze denkgeest voorhoudt dat verlossing voortkomt uit jouw ene Zelf, voeg je aan je toenemende voorraad een nieuwe schat toe. En dit alles wordt ieder gegeven die erom vraagt en het geschenk aanvaarden wil. Bedenk dan hoeveel jou gegeven wordt om deze dag te geven, opdat dit jou gegeven wordt!

Chat openen
Hallo, hoe kan ik je helpen?