1. Misschien is het je nog niet helemaal duidelijk dat elke beslissing die jij neemt een keuze is tussen grief en wonder. Elke grief staat als een donker schild van haat voor het wonder dat het verbergen wil. En als je het voor je ogen omhooghoudt, zul je het wonder erachter niet zien. Toch wacht het al die tijd op jou in het licht, maar jij ziet in plaats daarvan jouw grieven.

2. Vandaag gaan we aan die grieven voorbij om in plaats daarvan naar het wonder te kijken. We zullen de manier waarop jij kijkt omkeren door niet toe te laten dat je zicht stopt voordat het ziet. We zullen niet voor het schild van haat blijven wachten, maar het neerleggen en in stilte onze ogen rustig opslaan om de Zoon van God te aanschouwen.

3. Hij wacht op jou achter je grieven en wanneer jij ze neerlegt, zal hij in een stralend licht verschijnen, overal waar eerst je grieven stonden. Want elke grief is een belemmering voor je zicht, en zodra die is opgeheven, zie je de Zoon van God waar hij altijd is geweest. Hij staat in het licht, maar jij was in het duister. Elke grief maakte de duisternis dieper, en jij kon niet zien.

4. Vandaag zullen we proberen Gods Zoon te zien. We zullen onszelf niet toestaan blind voor hem te zijn, we zullen niet naar onze grieven kijken. Zo wordt het zien van de wereld omgekeerd, als wij onze blik op de waarheid richten, weg van de angst. We zullen één persoon uitkiezen die jij als doelwit voor jouw grieven hebt gebruikt, die grieven terzijde leggen en naar hem kijken. Iemand misschien die je vreest en zelfs haat; iemand die je meent lief te hebben die jou geërgerd heeft; iemand die je een vriend noemt, maar die je soms lastig vindt, moeilijk te behagen, veeleisend, irritant, of niet beantwoordend aan het ideaal dat hij als het zijne moet aanvaarden volgens de rol die jij hem hebt toebedeeld.

5. Jij weet wie je kiezen moet; zijn naam is al door je gedachten heengegaan. Hij zal degene zijn aan wie we vragen dat Gods Zoon jou wordt getoond. Door hem achter de grieven te zien die jij over hem koesterde, zul je leren dat wat verborgen lag terwijl je hem niet zag, in iedereen aanwezig is en kan worden gezien. Hij die een vijand was, is meer dan een vriend wanneer hem de vrijheid gegeven wordt de heilige rol op zich te nemen die de Heilige Geest hem heeft toegewezen. Laat hem vandaag jouw verlosser zijn. Dat is zijn rol in het plan van God, jouw Vader.

6. In onze langere oefenperioden vandaag zullen we hem in deze rol zien. Probeer hem dan in gedachten te nemen, eerst zoals jij nu over hem denkt. Laat zijn fouten nog eens de revue passeren, de moeilijkheden die je met hem hebt gehad, de pijn die hij je heeft bezorgd, zijn onachtzaamheid, en al de kleinere en grotere zaken waarmee hij je heeft gekwetst. Bekijk ook zijn lichaam met zijn tekortkomingen en zijn sterkere punten, en denk over zijn fouten en zelfs zijn ‘zonden’ na.

7. Laten we dan aan Hem die deze Zoon van God in zijn werkelijkheid en waarheid kent, vragen dat we hem op een andere manier mogen bezien en onze verlosser zien, stralend in het licht van de ware vergeving, ons geschonken. Wij vragen Hem in de heilige Naam van God en van Zijn Zoon, even heilig als Hijzelf:

Laat me in deze persoon mijn verlosser zien, die U als degene aangewezen hebt aan wie ik vragen zal mij naar het heilig licht te leiden waarin hij staat, zodat ik mij aansluiten kan bij hem.

Terwijl jij met de ogen dicht denkt aan hem die jou verdriet heeft gedaan, laat je jouw denkgeest worden getoond dat er in hem licht is dat achter jouw grieven schijnt.

8. Waar je om hebt gevraagd, kan jou niet worden ontzegd. Je verlosser heeft hier lang op gewacht. Hij wil vrij zijn en zijn vrijheid tot de jouwe maken. De Heilige Geest buigt zich van hem naar jou en ziet geen afgescheidenheid in Gods Zoon. En wat jij middels Hem ziet, zal jullie beiden vrij maken. Wees nu heel stil en kijk naar je stralende verlosser. Het zicht op hem wordt door geen duistere grief belemmerd. Je hebt de Heilige Geest toegestaan om de rol die God Hem gegeven heeft via hem tot uitdrukking te brengen, zodat jij kan worden verlost.

9. God dankt jou voor deze stille momenten vandaag waarin jij je denkbeelden terzijde legde en keek naar het wonder van de liefde dat de Heilige Geest jou in plaats daarvan liet zien. De wereld en de Hemel danken je samen, want er is geen enkele Gedachte van God die zich niet verheugt nu jij verlost bent, en heel de wereld met jou.

10. We zullen dit de hele dag door onthouden en de rol op ons nemen die ons is toegewezen als onderdeel van het verlossingsplan van God, en niet dat van onszelf. Verleiding valt weg wanneer wij iedereen die we tegenkomen toestaan ons te verlossen, en weigeren zijn licht achter onze grieven te verbergen. Vergun ieder die je ontmoet, aan wie je denkt of die jij je uit het verleden herinnert, dat hem de rol van verlosser gegeven wordt, opdat jij die met hem mag delen. Voor jullie beiden, en ook voor allen die het zicht niet hebben, bidden we:

Laat wonderen alle grieven vervangen.

 

Chat openen
Hallo, hoe kan ik je helpen?