1. Het idee voor vandaag kan als de centrale gedachte worden beschouwd waarop al onze oefeningen zijn gericht. Gods Wil is de enige Wil. Wanneer je dit hebt ingezien, heb je ingezien dat jouw wil de Zijne is. De overtuiging dat er conflict mogelijk is, is verdwenen. Vrede is in de plaats gekomen van het vreemde idee dat jij door tegenstrijdige doelen wordt verscheurd. Als een uitdrukking van de Wil van God, heb jij geen ander doel dan dat van Hem.

2. Er schuilt diepe vrede in het idee van vandaag, en de oefeningen voor vandaag zijn erop gericht die te vinden. Het idee zelf is geheel en al waar. Daarom kan het geen aanleiding tot illusies geven. Zonder illusies is conflict onmogelijk. Laten we proberen dit vandaag in te zien, en de vrede ervaren die dit inzicht brengt.

3. Begin de langere oefenperioden met de volgende gedachten enkele malen langzaam te herhalen, met het vaste voornemen te begrijpen wat ze betekenen en ze in je aandacht vast te houden:

Er is geen wil dan Die van God. Ik kan niet in conflict zijn.

Besteed er dan verscheidene minuten aan om er enkele verwante gedachten aan toe te voegen, zoals:

Ik ben in vrede.

Niets kan mij verstoren. Mijn wil is die van God.

Mijn wil en Die van God zijn één.

God wil vrede voor Zijn Zoon.

Zorg er in deze beginfase voor dat je alle conflictgedachten die in je denkgeest opduiken, snel aanpakt. Zeg meteen tegen jezelf:

Er is geen wil dan Die van God. Deze conflictgedachten betekenen niets.

4. Als zich een bepaald conflictgebied aandient wat bijzonder moeilijk op te lossen lijkt, grijp dat dan aan om het speciale aandacht te geven. Denk er kort maar heel concreet over na, stel vast welke perso(o)n(en) en situatie(s) hierbij betrokken zijn, en zeg tegen jezelf:

Er is geen wil dan Die van God. Ik deel die met Hem.

Mijn conflicten over _________ kunnen niet werkelijk zijn.

5. Sluit je ogen, nadat je op deze manier je denkgeest gezuiverd hebt, en probeer de vrede te ervaren waarop jouw werkelijkheid je recht geeft. Laat je erin verzinken en voel hoe ze jou omsluit. Je zou in de verleiding kunnen komen deze pogingen voor een vorm van afzijdigheid aan te zien, maar het verschil laat zich gemakkelijk ontdekken. Als je succes hebt, zul je een intens gevoel van vreugde en een verhoogde alertheid ervaren, in plaats van een gevoel van sufheid en futloosheid.

6. Vreugde is het kenmerk van vrede. Door deze ervaring zul jij weten dat je die hebt bereikt. Als je voelt dat je wegglijdt in afzijdigheid, herhaal dan snel het idee voor vandaag en probeer het opnieuw. Doe dit zo vaak als nodig is. Je zult er zeker bij winnen als je weigert in afzijdigheid te vluchten, zelfs als je de vrede die je zoekt niet ervaart.

7. Zeg tegen jezelf in de korte oefenperioden, die je vandaag met regelmatige en van tevoren bepaalde tussenpozen moet doen:

Er is geen wil dan Die van God. Vandaag zoek ik Zijn vrede.

Probeer dan te vinden wat je zoekt. Het zou goed zijn om hier vandaag elk half uur een minuut of twee aan te besteden, liefst met de ogen dicht.

 

Laatst bijgewerkt: 13 mrt 2024

 

 

Chat openen
Hallo, hoe kan ik je helpen?