1. Je zult ongetwijfeld hebben opgemerkt dat we in de laatste lessen steeds de nadruk hebben gelegd op het verband tussen het vervullen van jouw functie en het bereiken van geluk. Dit gebeurde omdat jij niet werkelijk het verband ziet. Er bestaat echter meer dan alleen maar een verband hiertussen: ze zijn hetzelfde. Hun vorm is verschillend, maar hun inhoud is volkomen gelijk.

2. Het ego voert voortdurend strijd met de Heilige Geest over de fundamentele vraag wat jouw functie is. Zo voert het ook voortdurend strijd met de Heilige Geest over wat jouw geluk is. Het is geen wederzijdse strijd. Het ego valt aan en de Heilige Geest reageert niet. Hij weet wat jouw functie is. Hij weet dat het jouw geluk is.

3. Vandaag zullen we proberen voorbij te gaan aan deze totaal zinloze strijd en uit te komen bij de waarheid omtrent jouw functie. We zullen ons niet inlaten met onzinnig geredetwist over wat die is. We zullen niet hopeloos verwikkeld raken in het definiëren van geluk en het bepalen van de middelen om dat te bereiken. We zullen niet toegeven aan het ego door te luisteren naar zijn aanvallen op de waarheid. We zijn alleen blij dat we erachter kunnen komen wat de waarheid is.

4. Onze langere oefenperiode beoogt vandaag jouw acceptatie van het feit dat er niet alleen een heel wezenlijk verband is tussen je geluk en de functie die God jou heeft gegeven, maar dat ze in feite identiek zijn. God schenkt jou niets dan geluk. Daarom moet de functie die Hij jou gegeven heeft wel geluk zijn, zelfs als het iets anders lijkt. De oefeningen van vandaag zijn een poging aan deze verschillen in verschijningsvorm voorbij te gaan, en een gemeenschappelijke inhoud te onderkennen waar die in waarheid bestaat.

5. Begin de tien à vijftien minuten durende oefenperiode met het herhalen van deze gedachten:

God schenkt mij niets dan geluk.

Hij heeft mij mijn functie gegeven.

Dus moet mijn functie geluk zijn.

Probeer de logica in deze opeenvolging te zien, ook al aanvaard je de conclusie nog niet meteen. Alleen als de twee eerste gedachten onjuist zijn, kan de conclusie onwaar zijn. Laten we daarom tijdens de oefening een ogenblik nadenken over de premissen.

6. De eerste premisse is dat God jou niets dan geluk schenkt. Dit zou natuurlijk onwaar kunnen zijn, maar om onwaar te zijn is het nodig God te definiëren als iets wat Hij niet is. Liefde kan niet schenken wat slecht is, en wat geen geluk is, is slecht. God kan niet geven wat Hij niet bezit, en Hij kan niet bezitten wat Hij niet is. Als God jou niet uitsluitend geluk geeft, moet Hij wel slecht zijn. En het is deze definitie van Hem die jij gelooft als je de eerste premisse niet aanvaardt.

7. De tweede premisse is dat God jou je functie heeft gegeven. We hebben al gezien dat je denkgeest slechts twee delen heeft. Het ene wordt door het ego beheerst en is samengesteld uit illusies. Het andere is de woonplaats van de Heilige Geest, waar de waarheid verblijft. Er zijn geen andere gidsen dan deze twee waartussen je kunt kiezen, en er zijn geen andere uitkomsten mogelijk als gevolg van je keuze dan de angst die het ego altijd verwekt en de liefde die de Heilige Geest altijd ter vervanging daarvan biedt.

8. Dus moet het zo zijn dat jouw functie of door God wordt vastgesteld via Zijn Stem, of wordt opgesteld door het ego, dat jij gemaakt hebt om Hem te vervangen. Welk van beide is waar? Als niet God jou je functie heeft gegeven, moet het wel het geschenk van het ego zijn. Heeft het ego eigenlijk wel geschenken te vergeven, aangezien het immers zelf een illusie is en alleen de illusie van geschenken biedt?

9. Denk hier vandaag tijdens de langere oefenperiode eens over na. Denk ook na over de vele schijnvormen die jouw functie in je denkgeest heeft aangenomen, en de talrijke manieren waarop jij hebt geprobeerd onder leiding van het ego verlossing te vinden. Heb je die gevonden? Was je gelukkig?

Hebben ze jou vrede gebracht? We hebben vandaag heel veel eerlijkheid nodig. Herinner je de uitkomsten eerlijk en overweeg ook of het ooit redelijk was geluk te verwachten van iets wat het ego ooit heeft voorgesteld. Toch is het ego het enige alternatief voor de Stem van de Heilige Geest.

10. Je zult naar waanzin luisteren of de waarheid horen. Probeer deze keuze te maken terwijl je nadenkt over de premissen waarop onze conclusie rust. Wij kunnen deze conclusie delen, maar geen andere. Want God Zelf deelt die met ons. Het idee van vandaag is een volgende reuzenstap om het gelijke als gelijk, en het verschillende als verschillend waar te nemen. Aan de ene kant staan alle illusies. Alle waarheid staat aan de andere kant. Laten we vandaag proberen in te zien dat alleen de waarheid waar is.

11. Bij de korte oefenperioden, waarvan je vandaag het meest nut zult hebben als je ze tweemaal per uur doet, wordt deze vorm van toepassing voorgesteld:

Mijn geluk en mijn functie zijn één, omdat God ze mij beide gaf.

Het vergt niet meer dan een minuut, en waarschijnlijk minder, om deze woorden langzaam te herhalen en er even over na te denken terwijl je ze uitspreekt.

 

Laatst bijgewerkt: 5 mrt 2024

 

 

Chat openen
Hallo, hoe kan ik je helpen?