4. Wat is zonde?

 

Zonde is waanzin. Het is het middel waarmee de denkgeest tot waanzin wordt gedreven en probeert illusies de plaats te laten innemen van de waarheid. En in zijn waanzin ziet hij illusies waar de waarheid hoort te zijn, en waar die in werkelijkheid ook is. Zonde heeft het lichaam ogen ge­geven, want wat is er dat de zondelozen zouden willen zien? Welke be­hoefte hebben zij aan beelden of geluiden of aanrakingen? Wat zouden ze willen horen of waar zouden ze naar willen grijpen? Wat zouden ze über­haupt zintuiglijk willen waarnemen? Zintuiglijk waarnemen is niet kennen. En de waarheid kan alleen met kennis zijn gevuld, en met niets anders.

Het lichaam is het instrument dat de denkgeest gemaakt heeft in zijn pogingen zichzelf te misleiden. Zijn doel is te streven. Maar het doel waarnaar het streeft kan veranderen. En nu dient het lichaam een ander streef­doel. Waar het nu op uit is wordt bepaald door het doel dat de denkgeest zich heeft gesteld ter vervanging van zijn doel van zelfmisleiding. Waar­heid kan evengoed als leugens zijn doel zijn. In dat geval zullen de zintui­gen zoeken naar getuigen van wat waar is.

Zonde is de bakermat van alle illusies, die slechts staan voor denkbeeldi­ge zaken voortkomend uit gedachten die onwaar zijn. Ze zijn het ‘bewijs’ dat wat geen werkelijkheid heeft, toch werkelijk is. Zonde ‘bewijst’ dat Gods Zoon slecht is, dat aan tijdloosheid een eind moet komen, en dat eeu­wig leven sterven moet. En God Zelf heeft de Zoon verloren die Hij lief­heeft, waarbij Hem niets rest dan verval om Hem compleet te maken, Zijn Wil voor eeuwig door de dood overwonnen is, liefde is vermoord door haat, en vrede niet langer bestaat.

De dromen van een gek zijn angstaanjagend, en zonde lijkt inderdaad angst aan te jagen. En toch is wat de zonde ziet slechts een kinderspel. De Zoon van God kan spelen dat hij een lichaam werd, ten prooi aan het kwaad en aan schuld, met maar een kortstondig leven dat eindigt in de dood. Maar al die tijd straalt zijn Vaders licht over hem en heeft Hij hem met een eeuwigdurende Liefde lief, waaraan zijn veinzerijen in het geheel niets kunnen afdoen.

Hoelang, o Zoon van God, wil je nog doorgaan met het spel van de zon­de? Zullen we dit scherpgekante kinderspeelgoed niet eens afdanken? Hoe snel ben je bereid naar huis te komen? Vandaag misschien? Er is geen zonde. De schepping is onveranderd. Wil jij je terugkeer naar de He­mel nog steeds tegenhouden? Hoelang nog, o heilige Zoon van God, hoe­lang?

 

LES 255

Deze dag verkies ik door te brengen in volmaakte vrede.

1. Het schijnt me niet toe dat ik ervoor kan kiezen vandaag louter vrede te ervaren. En toch verzekert mijn God me dat Zijn Zoon is zoals Hij. Laat ik deze dag vertrouwen hebben in Hem die zegt dat ik Gods Zoon ben. En laat de vrede die ik vandaag als de mijne verkies, getuigen dat het waar is wat Hij zegt. Gods Zoon kan geen zorgen hebben en moet voor eeuwig in de vrede van de Hemel zijn. In Zijn Naam geef ik deze dag om te ontdekken wat mijn Vader voor mij wil, dat als het mijne te aanvaarden en het al mijn Vaders Zonen te geven, tegelijk met mij.

2. En aldus, mijn Vader, wil ik deze dag met U doorbrengen. Uw Zoon is U niet vergeten. De vrede die U hem gegeven hebt, is nog altijd in zijn denkgeest, en het is daar dat ik deze dag verkies door te brengen.

Chat openen
Hallo, hoe kan ik je helpen?