1. Het idee van vandaag, dat volkomen vreemd is aan het ego en het denken van de wereld, is van doorslaggevend belang voor de omkering van je denken die deze cursus teweeg zal brengen. Als je deze uitspraak geloofde, zou jij geen moeite hebben met totale vergeving en zekerheid van doel en richting. Je zou het middel begrijpen waardoor verlossing tot jou komt en niet aarzelen dat nu te gebruiken.

2. Laten we eens bekijken wat jij in plaats van dit idee wel gelooft. Het schijnt je toe dat andere mensen los van jou staan, en in staat zijn zich te gedragen op een manier die met jouw gedachten geen verband houdt, evenmin als de jouwe met die van hen. Daarom heeft jouw houding geen effect op hen, en hebben hun verzoeken om hulp geen enkele betrekking op de jouwe. Jij denkt verder dat zij kunnen zondigen zonder jouw waarneming van jezelf te beïnvloeden, terwijl jij hun zonde kunt beoordelen en toch buiten veroordeling en in vrede kunt blijven.

3. Wanneer je een zonde ‘vergeeft’, heb je daar zelf niet direct baat bij. Je geeft liefdadigheid aan iemand die onwaardig is, alleen maar om te laten zien dat jij beter bent, op een hoger niveau staat dan degene die jij vergeeft. Hij heeft jouw liefdadige tolerantie niet verdiend, die jij verleent aan iemand die dit geschenk onwaardig is, nu zijn zonden hem hebben verlaagd tot een niveau beneden een werkelijke gelijkwaardigheid met jou. Hij heeft geen recht op jouw vergeving. Het bevat een geschenk voor hem, maar bepaald niet voor jouzelf.

4. Zo bezien is vergeving fundamenteel ongegrond: een liefdadige gril, goedgunstig toegestaan maar onverdiend, een gift soms vergund en op andere momenten misgund. Omdat ze onverdiend is, is het rechtvaardig dat jij ze niet verleent, en is het niet eerlijk dat jij zou lijden wanneer ze iemand wordt onthouden. De zonde die jij vergeeft, is niet de jouwe. Iemand die los van jou staat heeft die begaan. En als jij hem dan zo genadig bent door hem te geven wat hij niet verdient, is het geschenk evenmin van jou als zijn zonde dat was.

5. Als dit waar zou zijn, heeft vergeving geen vaste grond waarop ze betrouwbaar en zeker rusten kan. Ze is iets bizars waarmee je soms toegeeflijk besluit onverdiende gratie te verlenen. Toch blijft het je goed recht de zondaar zijn terechte vereffening van zijn zonden niet te laten ontgaan. Denk je dat de Heer des Hemels zou toestaan dat de verlossing van de wereld hiervan afhangt? Zou Zijn zorg om jou dan inderdaad niet gering zijn als jouw verlossing berustte op een gril?

6. Jij begrijpt niet wat vergeving is. Zoals jij vergeving ziet, is het niets anders dan het intomen van een openlijke aanval, zonder de noodzaak van een correctie in jouw denkgeest. Vergeving zoals jij die waarneemt kan jou geen vrede schenken. Ze is geen middel om jou te bevrijden van wat jij ziet in iemand anders dan jezelf. Ze heeft niet de kracht je weer bewust te maken van jouw eenheid met hem. Ze is niet wat God bedoeld heeft dat ze voor jou zou zijn.

7. Wanneer jij Hem niet het geschenk gegeven hebt dat Hij van jou vraagt, kun jij Zijn gaven niet herkennen en denk je dat Hij ze jou niet gegeven heeft. Maar zou Hij jou om een geschenk vragen als het niet voor jou was? Zou Hij tevreden kunnen zijn met lege gebaren, en zulke armzalige geschenken Zijn Zoon waardig keuren? Verlossing is een beter geschenk dan dit. En ware vergeving, als middel waarmee het wordt verkregen, moet de denkgeest die geeft, wel genezen, omdat geven ontvangen is. Wat onontvangen blijft, werd niet gegeven, maar wat gegeven is, moet ontvangen zijn.

8. Vandaag proberen we de waarheid te begrijpen dat gever en ontvanger dezelfde zijn. Je zult hulp nodig hebben om dit betekenis te verlenen, omdat het zo wezensvreemd is aan de gedachten waaraan jij bent gewend. Maar de Hulp die jij nodig hebt, is voorhanden. Schenk Hem vandaag jouw vertrouwen en vraag Hem om vandaag deel te nemen aan jouw oefeningen in waarheid. En al vang je maar een vluchtige glimp op van de bevrijding die schuilt in het idee dat we oefenen vandaag, dan is dit een glorievolle dag voor de wereld.

9. Besteed vandaag twee keer vijftien minuten aan een poging het idee van vandaag te begrijpen. Dit is de gedachte waardoor vergeving haar passende plaats in je prioriteiten inneemt. Dit is de gedachte die in je denkgeest elke belemmering voor wat vergeving betekent zal wegnemen, en jou zal doen beseffen welke waarde ze voor jou heeft.

10. Sluit in stilte je ogen voor de wereld die niet begrijpt wat vergeving is, en zoek je toevlucht in de stille plaats waar gedachten worden veranderd en verkeerde overtuigingen terzijde gelegd. Herhaal het idee van vandaag en vraag om hulp bij het begrijpen wat het werkelijk betekent. Wees bereid onderwezen te worden. Wees blij de Stem die van waarheid en genezing getuigt tot je te horen spreken, en jij zult de woorden die Hij spreekt begrijpen en inzien dat Hij jouw woorden tot jou spreekt.

11. Houd jezelf zo vaak je kunt voor ogen dat jij een doel hebt vandaag, een doel dat deze dag voor jou en al je broeders van bijzondere waarde maakt. Laat je denkgeest dit doel niet langdurig vergeten, maar zeg tegen jezelf:

Al wat ik geef, is aan mijzelf gegeven. De Hulp die ik nodig heb om te leren dat dit waar is, vergezelt mij nu. En in Hem zal ik mijn vertrouwen stellen.

Breng dan een stil moment door waarin je je denkgeest voor Zijn correctie en Zijn Liefde openstelt. En wat je van Hem hoort, zul jij geloven, want wat Hij geeft, zal door jou ontvangen zijn.

 

 

Chat openen
Hallo, hoe kan ik je helpen?