1. Laten we dankbaar zijn vandaag. We zijn op lichtere paden en makkelijker wegen terechtgekomen. Omkeren is het laatste waaraan we denken, en er is geen onverbiddelijke weerstand tegen de waarheid. Er rest nog enige weifeling, enkele geringe bezwaren en een lichte aarzeling, maar je kunt met recht dankbaar zijn voor wat je gewonnen hebt, want dat is veel meer dan jij beseft.

2. Een dag nu aan dankbaarheid gewijd zal je het voordeel brengen van enig inzicht in de werkelijke omvang van wat je allemaal gewonnen hebt, van de gaven die je hebt ontvangen. Wees blij vandaag, in liefdevolle dankbaarheid, dat je Vader jou niet aan jezelf heeft overgelaten, noch je alleen laat ronddolen in het duister. Wees dankbaar dat Hij je heeft verlost van het zelf dat jij dacht te hebben gemaakt om Zijn plaats en die van Zijn schepping in te nemen. Dank Hem vandaag.

3. Dank Hem dat Hij jou niet in de steek gelaten heeft, en dat Zijn Liefde, voor eeuwig onveranderlijk, eeuwig op jou zal blijven schijnen. Dank Hem er ook voor dat jij onveranderlijk bent, want de Zoon die Hij liefheeft is even onveranderlijk als Hijzelf. Wees dankbaar dat je bent verlost. Wees blij dat je een functie te vervullen hebt in de verlossing. Wees dankbaar dat jouw waarde ver uitstijgt boven je povere gaven en onbeduidende oordelen over degene die God als Zijn Zoon heeft gegrondvest.

4. Vandaag verheffen we in dankbaarheid ons hart boven alle vertwijfeling en slaan dankbaar onze ogen op, en kijken niet langer omlaag naar het stof. Wij zingen het lied van dankbaarheid vandaag, ter ere van het Zelf dat God heeft gewild als onze ware Identiteit in Hem. Vandaag glimlachen we tegen iedereen die we zien en gaan lichtvoetig onze weg om te doen wat ons gewezen wordt te doen.

5. Wij gaan niet alleen. En we danken ervoor dat in onze eenzaamheid een Vriend gekomen is om tot ons het verlossend Woord van God te spreken. En dank aan jou omdat jij naar Hem luistert. Zijn Woord is klankloos als het niet wordt gehoord. Terwijl jij Hem dankt komt de dank ook jou toe. Een boodschap die niet wordt gehoord, zal de wereld niet verlossen, hoe machtig ook de Stem die spreekt, en hoe liefdevol de boodschap ook mag zijn.

6. Dank aan jou die gehoord hebt, want jij wordt de boodschapper die Zijn Stem met je meedraagt, en Die over heel de wereld laat weerklinken. Ontvang vandaag de dank van God terwijl jij Hem dankt. Want Hij wil jou de dank schenken die jij geeft, aangezien Hij jouw gaven in liefdevolle dankbaarheid ontvangt en ze duizend- en honderdduizendmaal meer teruggeeft dan ze werden gegeven. Hij zal jouw gaven zegenen door die met jou te delen. En zo nemen ze toe in macht en in kracht, tot ze de wereld vullen met blijdschap en met dankbaarheid.

7. Ontvang Zijn dank en schenk Hem die van jou vandaag tweemaal vijftien minuten lang. En je zult beseffen aan Wie jij je dank aanbiedt, en Wie Hij dankt wanneer jij Hem dank betuigt. Dit heilig halfuur aan Hem gegeven zal jou in jaren worden teruggegeven voor elke seconde; een macht om de wereld eonen vlugger te verlossen dankzij jouw dank aan Hem.

8. Ontvang Zijn dank en je zult begrijpen hoe liefdevol Hij jou in Zijn Denkgeest bewaart, hoe diep en onbegrensd Zijn zorg voor jou, hoe volmaakt Zijn dankbaarheid jegens jou is. Herinner je er elk uur aan aan Hem te denken en Hem te danken voor alles wat Hij Zijn Zoon gegeven heeft, opdat hij boven de wereld uit zou stijgen en zich zijn Vader herinnert en zijn Zelf.

Laatst bijgewerkt: 1 mei 2024

 

 

Chat openen
Hallo, hoe kan ik je helpen?