1. Wat kun jij wensen dat vergeving niet geven kan? Wil je vrede? Vergeving biedt jou die. Wil je geluk, een kalme denkgeest, doelgerichtheid en een gevoel van waarde en schoonheid dat de wereld overstijgt? Wil je zorg en geborgenheid en de warmte van een veilige bescherming, voor altijd? Wil je een kalmte die niet kan worden verstoord, een zachtmoedigheid die nooit kan worden gekwetst, een diepe, blijvende troost, en een rust zo volmaakt dat die nooit kan worden geschonden?

2. Dit alles biedt vergeving jou, en meer. Ze fonkelt in je ogen als je ontwaakt en schenkt je de vreugde waarmee jij de dag tegemoet kunt gaan. Ze legt een kalmerende hand op je voorhoofd terwijl je slaapt en rust op je oogleden zodat je geen dromen over angst en slechtheid, kwaadaardigheid en agressie ziet. En als je weer ontwaakt, schenkt ze jou een nieuwe dag vol geluk en vrede. Dit alles biedt vergeving jou, en meer.

3. Vergeving maakt dat de sluier wordt opgelicht die het gelaat van Christus verborgen houdt voor wie de wereld niet met vergevingsgezinde ogen bekijkt. Ze laat jou de Zoon van God herkennen en bevrijdt je geheugen van alle dode gedachten, zodat de herinnering van je Vader kan opkomen boven de drempel van je denkgeest. Wat kun je wensen dat vergeving niet kan geven? Welke andere gaven dan deze zijn het zoeken waard? Welke ingebeelde waarde, welk onbeduidend effect of welke voorbijgaande belofte, die nooit gehouden wordt, kan meer hoop bevatten dan wat vergeving brengt?

4. Waarom zou je een ander antwoord zoeken dan het antwoord dat alles beantwoorden zal? Hier is het volmaakte antwoord, gegeven op onvolmaakte vragen, zinledige verzoeken, een halfhartige bereidwilligheid om te horen, en minder dan halfslachtige ijver en gedeeltelijk vertrouwen. Hier is het antwoord! Zoek er niet langer naar. Een ander zul je in plaats hiervan niet vinden.

5. Gods plan voor jouw verlossing kan veranderen noch falen. Wees dankbaar dat het precies zo blijft als Hij het ontworpen heeft. Onveranderlijk staat het voor je als een open deur, roept het jou van achter de deuropening een warm welkom toe en nodigt je uit binnen te komen en je thuis te voelen waar jij thuishoort.

6. Hier is het antwoord! Zou jij buiten willen blijven staan, terwijl heel de Hemel binnen op jou wacht? Vergeef en wees vergeven. Zoals je geeft, zul je ontvangen. Er is geen ander plan dan dit voor de verlossing van Gods Zoon. Laten wij ons er vandaag over verheugen dat dit zo is, want hier hebben we een antwoord, duidelijk en klaar, in zijn eenvoud boven alle bedrog verheven. Alle ingewikkeldheden die de wereld uit fragiele spinnewebben heeft gesponnen, verdwijnen voor de kracht en luister van deze uiterst eenvoudige formulering van de waarheid.

7. Hier is het antwoord! Keer je niet af om weer doelloos rond te dolen. Accepteer verlossing nu. Het is Gods gave, en niet die van de wereld. De wereld kan geen gaven van enige waarde schenken aan een denkgeest die ontvangen heeft wat God hem als zijn eigendom heeft gegeven. God wil dat verlossing vandaag ontvangen wordt en dat de gecompliceerdheid van je dromen niet langer voor jou verbergt dat ze niets zijn.

8. Open vandaag je ogen en zie een gelukkige wereld van veiligheid en vrede. Vergeving is het middel waarmee zij de plaats van de hel inneemt. In stilte verheft ze zich om jouw open ogen te begroeten en je hart te vervullen van een diepe rust, terwijl aloude waarheden, eeuwig jong, in je bewustzijn opdoemen. Wat jij je dan zult herinneren, kan nooit beschreven worden. Toch schenkt jouw vergeving je dit.

9. Terwijl we de gaven die vergeving schenkt in gedachten houden, doen we vandaag onze oefeningen in de hoop en het vertrouwen dat dit de dag zal zijn dat verlossing ons deel wordt. Ernstig en blijmoedig zullen we er vandaag naar zoeken, ons ervan bewust dat we de sleutel in handen hebben, terwijl we van de Hemel het antwoord aanvaarden op de hel die wij hebben gemaakt, maar waar we niet langer willen blijven.

10. ‘s Morgens en ‘s avonds geven we graag een kwartier aan de zoektocht waarin het eind van de hel is gewaarborgd. Begin hoopvol, want we hebben het keerpunt bereikt waarna de weg veel gemakkelijker wordt. En nu is de weg die we nog hebben af te leggen kort. We zijn inderdaad dicht bij het vastgestelde eind van de droom.

11. Verzink in geluk als je deze oefenperioden begint, want ze bieden een onbetwistbare beloning in de vorm van beantwoorde vragen en van datgene wat jouw aanvaarding van het antwoord jou brengt. Vandaag zal het jou gegeven zijn de vrede te voelen die vergeving je schenkt, en de vreugde die het oplichten van de sluier je aanreikt.

12. In het licht dat je vandaag zult ontvangen, zal de wereld vervluchtigen tot ze verdwijnt, en je zult een andere wereld zien oprijzen die je met geen woorden beschrijven kunt. Nu gaan we rechtstreeks het licht binnen en ontvangen de gaven die in afwachting van vandaag voor ons werden bewaard sinds de tijd begon.

13. Vergeving biedt jou alles wat je wenst. Vandaag wordt jou alles wat je wenst gegeven. Laat je gaven gedurende de dag niet wegebben, wanneer je weer terugkeert om een wereld vol wisselende veranderingen en naargeestige verschijnselen tegemoet te treden. Houd je gaven helder in je bewustzijn, terwijl je in het hart van alle verandering het onveranderlijke, en achter uiterlijke verschijnselen het licht van de waarheid ziet.

14. Laat je niet verleiden om jouw gaven je te laten ontglippen en ze te laten wegglijden in vergetelheid, maar houd ze stevig vast in je denkgeest door jouw pogingen er minstens een minuut aan te denken van elk kwartier dat verstrijkt. Herinner jezelf eraan hoe kostbaar deze gaven zijn, met de volgende geheugensteun, die de kracht heeft jouw gaven de hele dag in je bewustzijn vast te houden:

Vergeving biedt alles wat ik wens.

Vandaag heb ik dit als waarheid aanvaard.

Vandaag heb ik Gods gaven ontvangen.

 

Chat openen
Hallo, hoe kan ik je helpen?