1. Het idee van vandaag zullen we van tijd tot tijd herhalen. Want deze ene gedachte volstaat om jou en de wereld te verlossen, als je geloofde dat ze waar is. Haar waarheid zou betekenen dat jij in jezelf geen veranderingen hebt aangebracht die werkelijkheid bezitten, noch het universum veranderd hebt zodat wat God geschapen heeft, vervangen werd door angst en kwaad, ellende en dood. Als jij blijft zoals God jou geschapen heeft, heeft angst geen betekenis, is kwaad niet werkelijk en bestaan dood en ellende niet.

2. Het idee van vandaag is daarom het enige wat jij nodig hebt om totale correctie je denkgeest te laten genezen, en je de volmaakte visie te geven die alle vergissingen herstelt die enige denkgeest ooit of ergens heeft begaan. Het volstaat om het verleden te genezen en de toekomst vrij te maken. Het volstaat om het heden te kunnen aanvaarden zoals het is. Het volstaat om tijd het middel te laten zijn waarmee heel de wereld kan leren te ontsnappen aan de tijd, en aan elke verandering die de tijd in het voorbijgaan schijnt mee te brengen.

3. Als jij blijft zoals God jou geschapen heeft, kunnen verschijningsvormen de waarheid niet vervangen, kan gezondheid niet verkeren in ziekte, noch dood de vervanging van leven zijn, of angst van liefde. Dit alles heeft niet plaatsgevonden, als jij blijft zoals God jou geschapen heeft. Je hebt geen andere gedachte dan deze nodig om verlossing de wereld te laten verlichten en haar van het verleden te bevrijden.

4. In deze ene gedachte is heel het verleden ongedaan gemaakt, het heden verlost om zich kalm uit te breiden in een tijdloze toekomst. Als jij bent zoals God jou geschapen heeft, dan heeft er geen afscheiding plaatsgevonden tussen jouw denkgeest en de Zijne, geen splitsing van jouw denkgeest en andere denkgeesten, en is er alleen eenheid geweest binnen die van jou.

5. De genezende kracht van het idee van vandaag is onbegrensd. Het is de wieg van alle wonderen, de grote hersteller van de waarheid in het bewustzijn van de wereld. Oefen het idee van vandaag in dankbaarheid. Dit is de waarheid die jou vrij komt maken. Dit is de waarheid die God jou heeft beloofd. Dit is het Woord waarin alle verdriet eindigt.

6. Begin je oefenperioden van vijf minuten met dit citaat uit het tekstboek:

Ik ben zoals God mij geschapen heeft. Zijn Zoon kan niet lijden.

En ik ben Zijn Zoon.

7. Probeer dan, met deze uitspraak stevig in gedachten, in je denkgeest het Zelf te ontdekken dat de heilige Zoon van God Zelf is.

8. Zoek Hem binnenin je die Christus in jou is, de Zoon van God en broeder voor de wereld; de Verlosser die voor eeuwig is verlost, met de macht eenieder te verlossen die Hem, hoe zacht ook, aanraakt, vragend om het Woord dat hem zegt dat hij een broeder is van Hem.

9. Jij bent zoals God jou geschapen heeft. Eer vandaag jouw Zelf. Laat de gesneden beelden die jij vervaardigd hebt om als Zoon van God te dienen in plaats van wat hij is, niet vereerd worden vandaag. Diep in je denkgeest wacht de heilige Christus in je erop dat jij Hem als jouzelf erkent. En jij bent verloren en kent jezelf niet zolang Hij niet erkend is en niet gekend.

10. Zoek Hem vandaag en vind Hem. Hij zal jouw Verlosser van alle afgoden zijn die jij hebt gemaakt. Want wanneer je Hem vindt, zul jij begrijpen hoe waardeloos jouw afgoden zijn en hoe vals de beelden waarvan jij geloofde dat jij dat was. Vandaag zetten we een grote stap voorwaarts naar de waarheid door afgoden los te laten en onze handen, ons hart en onze denkgeest open te stellen voor God vandaag.

11. We zullen de hele dag door aan Hem denken met een dankbaar hart en liefdevolle gedachten voor allen die we vandaag ontmoeten. Want dat is de manier waarop we ons Hem herinneren. En we zeggen, opdat we herinnerd zullen worden aan Zijn Zoon, ons heilige Zelf, de Christus in ieder van ons:

Ik ben zoals God mij geschapen heeft.

Laten we deze waarheid verkondigen zo vaak we kunnen. Dit is het Woord van God dat jou vrijmaakt. Dit is de sleutel die de poort van de Hemel opent en jou binnenlaat in de vrede van God en Zijn eeuwigheid.

 

Chat openen
Hallo, hoe kan ik je helpen?