1. Wat anders dan de waarheid kan illusies corrigeren? En wat zijn misvattingen anders dan illusies die nog niet gezien worden als wat ze zijn? Waar waarheid is gekomen, verdwijnen misvattingen. Ze lossen gewoon op, zonder een spoor achter te laten dat aan ze kan herinneren. Ze zijn verdwenen, want zonder dat men erin gelooft, hebben ze geen bestaan. En zo verdwijnen ze in het niets en keren terug naar waarvandaan ze kwamen. Uit stof komen ze en tot stof vergaan ze, want alleen de waarheid blijft.

2. Kun jij je voorstellen wat een denkgeest zonder illusies is? Hoe dat zou aanvoelen? Probeer je een moment te herinneren – misschien een minuut, zelfs minder misschien – waarop niets jouw vrede kwam verstoren, waarop je er zeker van was dat jij bemind en veilig was. Probeer je dan voor te stellen hoe het zou zijn wanneer dat moment werd uitgebreid tot het einde der tijden en tot in eeuwigheid. Laat dan het gevoel van rust dat je voelde honderdmaal vermenigvuldigd worden en dan opnieuw honderdmaal.

3. En nu heb je een beetje een idee, niet meer dan slechts een uiterst vage aanduiding, van de staat waarin je denkgeest zal verkeren wanneer de waarheid gekomen is. Zonder illusies kan er geen angst, geen twijfel en geen aanval zijn. Wanneer de waarheid is gekomen, is alle pijn voorbij, want er is geen ruimte voor vluchtige gedachten en dode ideeën om in je denkgeest te blijven hangen. De waarheid neemt je denkgeest volledig in beslag en bevrijdt jou van alle vormen van geloof in het kortstondige. Er is geen plaats meer voor, want de waarheid is gekomen, en ze zijn nergens. Ze kunnen nergens gevonden worden, want de waarheid is nu voor altijd overal.

4. Wanneer de waarheid is gekomen, blijft ze niet voor even om dan te verdwijnen of te veranderen in iets anders. Ze verschuift niet en verandert niet van vorm, noch komt en gaat ze, en gaat en komt ze weer. Ze blijft precies zoals ze altijd was, zodat er in iedere nood op kan worden gebouwd en er met een volmaakt vertrouwen op kan worden vertrouwd bij alle schijnbare problemen en twijfels die de verschijningsvormen die de wereld vertoont, verwekken. Ze zullen eenvoudig worden weggeblazen wanneer de waarheid de misvattingen in je denkgeest corrigeert.

5. Wanneer de waarheid is gekomen, bergt ze in haar vleugels het geschenk van volmaakte standvastigheid, en liefde die niet wankelt in het aangezicht van pijn, maar daaraan voorbijziet, onverstoorbaar en zeker. Dit is het geschenk van genezing, want de waarheid behoeft geen verdediging en daarom is geen enkele aanval mogelijk. Illusies kunnen ter correctie naar de waarheid worden gebracht. Maar de waarheid staat ver boven illusies, en kan niet naar illusies worden gebracht om ze in waarheid te veranderen.

6. Waarheid is niet iets wat komt en gaat, verschuift of verandert, nu eens in deze vorm verschijnt, dan in die, zo aan onze greep ontsnappend en zich onttrekkend aan ons begrip. Ze verbergt zich niet. Ze staat openlijk in het licht, duidelijk toegankelijk. Het is onmogelijk dat iemand haar waarachtig zoekt en niet vindt. Deze dag behoort de waarheid toe. Geef de waarheid wat haar toekomt en ze zal jou het jouwe geven. Jij bent niet bestemd om te lijden en te sterven. Jouw Vader wil dat deze dromen voorbij zijn. Laat de waarheid ze alle corrigeren.

7. We vragen niet om wat we niet hebben. We vragen slechts om wat ons toebehoort, opdat we dat als het onze mogen herkennen. Vandaag doen we onze oefeningen op de opgewekte muziek van de zekerheid die uit waarheid is geboren. We gaan vandaag niet met de wankele en onzekere stap van de illusie voort. We zijn even zeker van succes als zeker dat we leven en hopen en ademen en denken. We twijfelen er niet aan dat we vandaag in waarheid wandelen, en rekenen erop dat ze toestroomt in alle oefeningen die we vandaag doen.

8. Begin met aan Hem die jou in deze onderneming vergezelt te vragen dat Hij in je bewustzijn is terwijl jij met Hem gaat. Jij bent niet gemaakt van vlees en bloed en been, maar werd geschapen door precies dezelfde Gedachte die ook Hem het geschenk van het leven gegeven heeft. Hij is jouw Broeder en lijkt zo op jou dat je Vader weet dat Jullie beiden dezelfde zijn. Het is aan jouw Zelf dat je vraagt jou te vergezellen en hoe zou Hij afwezig kunnen zijn waar jij bent?

9. De waarheid zal alle misvattingen in je denkgeest corrigeren die jou vertellen dat jij van Hem gescheiden zou kunnen zijn. Je spreekt vandaag tot Hem en legt de gelofte af Zijn functie door jou heen te laten worden vervuld. Zijn functie delen is Zijn vreugde delen. Zijn vertrouwen is met je, wanneer je zegt:

De waarheid zal alle misvattingen in mijn denkgeest corrigeren,

en ik zal rusten in Hem die mijn Zelf is.

Laat Hem je dan zachtjes naar de waarheid leiden, die jou zal omhullen en je zo’n diepe en kalme vrede schenken dat jij met tegenzin naar je vertrouwde wereld terug zult gaan.

10. En toch zul je blij zijn deze wereld terug te zien. Want je zult de belofte met je meedragen van de veranderingen die de waarheid die jou vergezelt, aan de wereld zal brengen. Ze zullen toenemenmet elk geschenk van vijf luttele minuten dat jij geeft, en de misvattingen die de wereld omgeven zullen gecorrigeerd worden naargelang jij ze in jouw denkgeest corrigeren laat.

11. Vergeet niet je functie voor vandaag. Elke keer dat je vol vertrouwen tegen jezelf zegt: ‘De waarheid zal alle misvattingen in mijn denkgeest corrigeren,’ spreek je ten gunste van heel de wereld en van Hem die de wereld wil verlossen, zoals Hij ook jou bevrijden wil.

 

Chat openen
Hallo, hoe kan ik je helpen?