1. Als je de stem van het ego terzijde schuift, hoe luid die ook schijnt te roepen; als je zijn onbeduidende gaven, die jou niets geven wat jij werkelijk wenst, niet aanneemt; als je luistert met een open denkgeest, die jou niet alvast verteld heeft wat verlossing is; dan zul je de machtige Stem van de waarheid horen, kalm in kracht, sterk in stilte en volkomen zeker in Zijn boodschappen.

2. Luister, en hoor je Vader tot jou spreken via Zijn aangewezen Stem, die het misbaar van het betekenisloze doet verstommen en aan hen die niet kunnen zien de weg naar vrede wijst. Wees stil vandaag en luister naar de waarheid. Laat je niet misleiden door stemmen van de doden, die je vertellen dat ze de levensbron gevonden hebben en jou die ter geloof aanbieden. Schenk hun geen aandacht, maar luister naar de waarheid.

3. Durf de stemmen van de wereld vandaag te omzeilen. Ga lichtvoetig voorbij aan hun betekenisloze overredingskunst. Hoor ze niet. Wees stil vandaag en luister naar de waarheid. Ga aan alle dingen voorbij die niet spreken van Hem die jouw geluk in Zijn Hand houdt die Hij in welkom en in liefde naar jou uitstrekt. Hoor alleen Hem vandaag en stel het niet langer uit om tot Hem te komen. Hoor vandaag één Stem.

4. Vandaag wordt de belofte van GodsWoord vervuld. Luister en wees stil. Hij wil tot je spreken. Hij komt met wonderen, duizendmaal zo vreugdevol en wonderschoon als waarvan jij ooit gedroomd hebt of waarnaar jij in je dromen hebt verlangd. Zijn wonderen zijn waar. Ze zullen niet vervliegen wanneer het dromen eindigt. In plaats daarvan beëindigen ze de droom en duren eeuwig voort, want ze komen van God tot Zijn geliefde Zoon, wiens andere naam jij is. Bereid jezelf voor op wonderen vandaag. Sta toe vandaag dat jouw Vaders aloude belofte aan jou en al je broeders wordt ingelost.

5. Hoor Hem vandaag en luister naar het Woord dat de sluier oplicht die over de aarde hangt en allen wekt die slapen en niet kunnen zien. Door jou heen roept God hen toe. Hij heeft jouw stem nodig om tot hen te spreken, want wie anders zou Gods Zoon kunnen bereiken dan zijn Vader, die roept via jouw Zelf? Hoor Hem vandaag en bied Hem jouw stem om tot heel de menigte te spreken die wacht om het Woord te horen dat Hij vandaag spreken zal.

6. Wees klaar voor de verlossing. Ze is hier en zal jou vandaag worden gegeven. En je zult je functie leren van Degene die haar in jouw Vaders Naam voor jou heeft uitgekozen. Luister vandaag en je zult een Stem horen die door jou heen door heel de wereld zal weerklinken. Voor de Brenger van alle wonderen is het nodig dat jij ze eerst ontvangt en aldus de vreugdevolle gever wordt van wat jij ontvangen hebt.

7. Zo begint verlossing en zo eindigt ze: wanneer alles van jou is en alles is weggegeven, zal het voor altijd bij jou blijven. En de les is geleerd. Vandaag oefenen we in geven, niet zoals jij het nu begrijpt, maar zoals het is. De oefeningen van elk uur dienen te beginnen met dit verzoek om jouw verlichting:

Ik zal stil zijn en naar de waarheid luisteren.

Wat betekent het te geven en te ontvangen?

8. Vraag en verwacht een antwoord. Je verzoek is er een waarvan het antwoord lang heeft gewacht om door jou te worden ontvangen. Hiermee begint de missie waarvoor jij gekomen bent en die de wereld zal bevrijden van de gedachte dat geven een manier van verliezen is. En zo raakt de wereld klaar om te begrijpen en te ontvangen.

9. Wees stil en luister naar de waarheid vandaag. Met elke vijf minuten die in luisteren wordt doorgebracht, opent de denkgeest van tallozen zich voor de waarheid en zij zullen het heilig Woord horen dat jij hoort. En wanneer het uur voorbij is, zul je er nog eens tallozen bevrijden, die stilhouden om te vragen dat de waarheid hun, samen met jou, gegeven wordt.

10. Vandaag wordt het heilig Woord van God vervuld doordat jij het ontvangt om het weg te geven, zodat jij de wereld leren kunt wat geven betekent door te luisteren en het te leren van Hem. Vergeet vandaag niet je keuze te bekrachtigen om het Woord te horen en te ontvangen met behulp van deze geheugensteun die jij jezelf vandaag zo vaak mogelijk verschaft:

Laat ik stil zijn en naar de waarheid luisteren.

Ik ben vandaag de boodschapper van God, mijn stem is de Zijne, om te geven wat ik ontvang.

 

Laatst bijgewerkt: 14 apr 2024

 

 

Chat openen
Hallo, hoe kan ik je helpen?