1. Gods vrede en vreugde behoren jou toe. Vandaag zullen we ze aanvaarden, wetend dat ze de onze zijn. En we zullen proberen te begrijpen dat deze gaven toenemen naarmate we ze ontvangen. Ze lijken niet op de gaven die de wereld geven kan, waarbij de gever verliest wanneer hij de gave schenkt, en de ontvanger rijker wordt door diens verlies. Dat zijn geen gaven, dat is met schuld bedreven handel. Een waarachtig gegeven gave berokkent geen verlies. Het is onmogelijk dat de een winnen kan omdat de ander verliest. Dat veronderstelt een beperking en een ontoereikendheid.

2. Geen enkele gave wordt zo gegeven. Zulke ‘gaven’ zijn slechts een inleg voor een hogere opbrengst, een lening met rente die tot de laatste cent moet worden betaald, een tijdelijk bruikleen, bedoeld als onderpand dat met meer moet worden terugbetaald dan degene ontving die de gave aannam. Deze vreemde verdraaiing van wat geven betekent is algemeen verbreid op alle niveaus van de wereld die jij ziet. Het ontneemt de gaven die jij geeft alle betekenis en laat jou met lege handen achter bij de gaven die jij aanvaardt.

3. Een belangrijk leerdoel dat deze cursus beoogt, is het omkeren van je zienswijze op geven, zodat jij ontvangen kunt. Want geven is een bron van angst geworden, en zo vermijd je bij voorkeur het enige middel waarmee jij ontvangen kunt. Aanvaard Gods vrede en vreugde, en je zult een andere manier leren om naar geven te kijken. Gods gaven zullen nooit afnemen wanneer ze worden weggegeven. Ze nemen daardoor alleen maar toe.

4. Zoals de vrede en de vreugde van de Hemel intenser worden wanneer jij ze als Gods gave aan jou aanvaardt, zo groeit ook de vreugde van jouw Schepper wanneer jij Zijn vreugde en vrede als de jouwe aanvaardt. Waarachtig geven is scheppen. Het breidt het grenzeloze uit tot het onbegrensde, eeuwigheid tot tijdloosheid, en liefde tot zichzelf. Het voegt nog toe aan alles wat al compleet is, niet in de eenvoudige zin van méér toevoegen, want dat houdt in dat het voordien minder was. Het voegt toe door dat wat overvloeien wil zijn doel te laten vervullen, namelijk om al wat het heeft weg te geven, en het zo voor altijd veilig te stellen voor zichzelf.

5. Aanvaard vandaag Gods vrede en vreugde als de jouwe. Laat Hem Zichzelf completeren zoals Hij compleetheid definieert. Je zult begrijpen dat wat Hem completeert, ook Zijn Zoon compleet moet maken. Hij kan niet geven door middel van verlies. Jij kunt dat evenmin. Ontvang vandaag Zijn gave van vreugde en vrede en Hij zal jou danken voor jouw gave aan Hem.

6. Vandaag zullen onze oefenperioden een beetje anders aanvangen. Begin vandaag met aan die broeders te denken aan wie je de vrede en vreugde hebt ontzegd waarop ze volgens de onpartijdige wetten van God recht hebben. Hierin heb jij ze jouzelf ontzegd. En hierheen moet jij terugkeren om je aanspraak op ze te doen gelden.

7. Denk een tijdje aan je ‘vijanden’ en zeg elk van hen zodra hij je in gedachten komt:

Mijn broeder, vrede en vreugde bied ik jou aan, opdat Gods vrede en vreugde de mijne mogen zijn.

Zo bereid je jezelf voor om Gods gaven aan jou te herkennen en je denkgeest te bevrijden van alles wat je welslagen vandaag in de weg zou kunnen staan. Nu ben je klaar om de gave van vrede en vreugde te aanvaarden die God jou gegeven heeft. Nu ben je klaar om de vreugde en de vrede te ervaren die jij jezelf hebt ontzegd. Nu kun je zeggen: ‘Gods vrede en vreugde behoren mij toe,’want je hebt gegeven wat jij ontvangen wilt.

8. Jij moet vandaag wel slagen, als je je denkgeest volgens onze suggestie voorbereidt. Want je hebt alle belemmeringen voor vrede en vreugde laten opheffen, en wat van jou is, kan eindelijk tot jou komen. Zeg dus tegen jezelf: ‘Gods vrede en vreugde behoren mij toe’ en sluit je ogen een tijdje, en laat Zijn Stem je verzekeren dat de woorden die jij spreekt, waar zijn.

9. Breng telkens wanneer je dat vandaag kunt je vijf minuten zo met Hem door, maar denk niet dat minder geen waarde heeft wanneer je Hem niet meer kunt geven. Denk er tenminste elk uur aan de woorden te zeggen die Hem uitnodigen jou te geven wat Hij geven wil en wil dat jij ontvangt. Besluit vandaag niet te dwarsbomen wat Hij wil. En als een broeder jou ertoe schijnt te verleiden hem Gods gave te ontzeggen, zie het dan slechts als een nieuwe kans om jezelf toe te staan de gaven van God als de jouwe te ontvangen. Zegen dan dankbaar je broeder en zeg:

Mijn broeder, vrede en vreugde bied ik jou aan, opdat Gods vrede en vreugde de mijne mogen zijn.

 

Chat openen
Hallo, hoe kan ik je helpen?