1. Jij wilt niet lijden. Je denkt misschien dat het jou iets oplevert en gelooft misschien nog steeds een beetje dat het je oplevert wat jij wenst. Toch is dit geloof nu zeker aan het wankelen gebracht, genoeg tenminste om het in twijfel te trekken en te vermoeden dat het werkelijk geen hout snijdt. Het is vooralsnog niet verdwenen, maar mist de wortels die het ooit stevig verankerden in de donkere en geheime spelonken van jouw denkgeest.

2. Vandaag proberen we zijn verzwakte greep nog verder los te maken en te beseffen dat pijn geen doel dient, geen oorzaak heeft en het vermogen mist ook maar iets tot stand te brengen. Je kunt er helemaal niets voor kopen. Ze biedt niets en bestaat niet. En alles wat jij denkt dat ze jou biedt, mist bestaansgrond net als zij. Je bent van niets een slaaf geweest. Wees vrij vandaag je te verenigen met de geluk schenkende Wil van God.

3. Enkele dagen lang zullen we onze oefenperioden blijven wijden aan oefeningen die bedoeld zijn jou te helpen het geluk te bereiken dat Gods Wil in jou heeft gelegd. Hier is je thuis en hier is je veiligheid. Hier ligt je vrede en hier is geen angst. Hier ligt verlossing. Hier is eindelijk rust.

4. Begin vandaag je oefenperioden met deze aanvaarding van Gods Wil voor jou:

Ik deel Gods Wil dat ik gelukkig ben,

en aanvaard dit als mijn functie nu.

Zoek deze functie dan diep in je denkgeest, want daar ligt ze, slechts wachtend op jouw keus. Je zult haar zeker vinden wanneer je leert dat het jouw keuze is en dat jij Gods Wil deelt.

5. Wees gelukkig, want geluk is je enige functie hier. Jij hoeft jegens Gods Zoon niet minder liefdevol te zijn dan Hij Wiens Liefde hem even liefdevol geschapen heeft als Hijzelf. Pauzeer, naast deze rustperioden van vijf minuten per uur, vandaag regelmatig om jezelf te vertellen dat jij geluk nu als je enige functie hebt aanvaard. En wees er zeker van dat jij je aldoende verenigt met Gods Wil.

 

Chat openen
Hallo, hoe kan ik je helpen?