1. Vandaag zullen we doorgaan met het thema geluk. Dit is een sleutelbegrip om te begrijpen wat verlossing betekent. Jij gelooft nog steeds dat hiervoor lijden wordt verlangd als boete voor jouw ‘zonden’. Dat is niet zo. En toch moet je dit wel denken zolang jij gelooft dat zonde werkelijk is en dat Gods Zoon zondigen kan.

2. Als zonde werkelijk is, dan is straf gerechtvaardigd en onontkoombaar. Verlossing kan zodoende niet anders dan door lijden worden verworven. Als zonde werkelijk is, dan moet geluk wel illusie zijn, want ze kunnen niet beide waar zijn. Zij die zondig zijn staan alleen borg voor dood en pijn, en dat is waarom ze vragen. Want ze weten dat dit op hen wacht en hen opsporen en vinden zal, ergens, ooit, in enige vorm die de rekening vereffent die ze God schuldig zijn. In hun angst willen ze aan Hem ontsnappen. En toch achtervolgt Hij hen en ontsnappen kunnen ze niet.

3. Als zonde werkelijk is, moet verlossing pijn betekenen. Pijn is de prijs voor zonde, en als zonde werkelijk is valt er nooit aan lijden te ontkomen. Verlossing moet gevreesd worden, want ze zal doden, maar langzaam, en alles wegnemen voordat ze de weldaad van een welkome dood vergunt aan slachtoffers van wie niet veel meer dan beenderen rest voordat de verlossing is bevredigd. Haar toorn is grenzeloos, genadeloos, maar volkomen rechtvaardig.

4. Wie zou zo’n barbaarse straf opzoeken? Wie zou verlossing niet willen ontvluchten en de Stem die hem dit aanbiedt proberen te smoren op iedere mogelijke manier? Waarom zou hij proberen te luisteren en Haar aanbod aanvaarden? Als zonde werkelijk is, is haar aanbod de dood, toegediend in een wrede vorm die moet passen bij de verdorven wensen waaruit zonde is ontstaan. Als zonde werkelijk is, is verlossing je bittere vijand geworden, de vloek van God over jou die Zijn Zoon gekruisigd heeft.

5. Jij hebt vandaag de oefenperioden nodig. De oefeningen leren dat zonde niet werkelijk is en dat alles waarvan jij gelooft dat het wel uit zonde moet voortvloeien, nooit zal gebeuren, omdat het geen oorzaak heeft. Aanvaard de Verzoening met een open denkgeest, die nergens de sluimerende overtuiging koestert dat jij van Gods Zoon een duivel hebt gemaakt. Er is geen zonde. We oefenen vandaag zo vaak we kunnen met deze gedachte, omdat die de basis vormt voor het idee van vandaag.

6. Gods Wil voor jou is volmaakt geluk omdat er geen zonde is en lijden geen oorzaak heeft. Vreugde is gerechtvaardigd, en pijn is alleen het teken dat jij jezelf verkeerd begrepen hebt. Vrees niet de Wil van God. Maar wend je ernaartoe in het vertrouwen dat die jou van alle gevolgen bevrijden zal die de zonde in haar koortsachtige verbeelding heeft gewrocht. Zeg:

Gods Wil voor mij is volmaakt geluk.

Er is geen zonde; ze heeft geen gevolg.

Zo moet je je oefenperioden beginnen, en dan opnieuw proberen de vreugde te vinden die deze gedachten in je denkgeest zullen opwekken.

7. Geef deze vijf minuten van harte, om de zware last weg te nemen die jij jezelf oplegt door de waanzinnige overtuiging dat zonde werkelijk is. Ontsnap vandaag aan de waanzin. Je bent de weg naar de vrijheid ingeslagen, en nu geeft het idee van vandaag jou vleugels, en hoop om je almaar sneller naar het wachtend einddoel te spoeden: vrede. Er is geen zonde. Onthoud dit vandaag en zeg tegen jezelf zo vaak je kunt:

Gods Wil voor mij is volmaakt geluk.

Dit is de waarheid, want er is geen zonde.

 

Chat openen
Hallo, hoe kan ik je helpen?