1. Net zoals Gods Zoon zijn Vader completeert, zo maakt jouw rol daarin je Vaders plan compleet. Verlossing moet het dwaze geloof in gescheiden gedachten en gescheiden lichamen, die een gescheiden leven leiden en gescheiden wegen gaan, herzien. Eén functie die afgescheiden denkgeesten met elkaar delen, verenigt hen in één doel, want ieder van hen is even essentieel voor hen allen.

2. Gods Wil voor jou is volmaakt geluk. Waarom zou je verkiezen tegen Zijn Wil in te gaan? De rol die Hij voor jou bewaard heeft om bij de uitvoering van Zijn plan op je te nemen, wordt jou gegeven opdat je wordt teruggevoerd tot wat Hij wil. Deze rol is even essentieel voor Zijn plan als voor jouw geluk. Jouw vreugde moet compleet zijn, wil Zijn plan worden begrepen door degenen naar wie Hij je stuurt. Zij zullen hun functie zien in jouw stralend gezicht en in jouw gelukkige lach horen hoe God hen roept.

3. Jij bent inderdaad essentieel voor Gods plan. Zonder jouw vreugde is Zijn vreugde incompleet. Zonder jouw glimlach kan de wereld niet worden verlost. Wanneer jij droevig bent, is het licht dat God Zelf als middel ter verlossing van de wereld heeft bestemd zwak en glansloos, en niemand lacht, want alle lachen kan niet anders dan de echo van het jouwe zijn.

4. Jij bent inderdaad essentieel voor Gods plan. Evenals jouw licht elk licht versterkt dat in de Hemel schijnt, zo roept jouw vreugde op aarde elke denkgeest op zijn zorgen los te laten en zijn plaats naast jou in te nemen in Gods plan. Gods boodschappers zijn vreugdevol en hun vreugde geneest wanhoop en verdriet. Zij zijn het bewijs dat God volmaakt geluk wil voor allen die hun Vaders gaven als de hunne willen aanvaarden.

5. We zullen onszelf vandaag niet toestaan bedroefd te zijn. Want als we dat doen, verzuimen we de rol te vervullen die essentieel is voor Gods plan, alsook voor onze visie. Droefheid is het teken dat je een andere rol speelt, in plaats van wat jou door God is toegewezen. Zo lukt het je niet de wereld te laten zien hoe groot het geluk is dat Hij voor jou wil. En dus zie je niet in dat het ‘t jouwe is.

6. We zullen vandaag proberen te begrijpen dat vreugde hier onze functie is. Als je droevig bent, blijft je rol onvervuld en is heel de wereld aldus van vreugde verstoken, net als jij. God vraagt jou gelukkig te zijn, zodat de wereld zien kan hoezeer Hij Zijn Zoon liefheeft en wil dat geen verdriet opkomt dat zijn vreugde tempert, geen angst hem bestookt die zijn vrede verstoort. Jij bent Gods boodschapper vandaag. Jij brengt Zijn geluk naar ieder die jij ziet, Zijn vrede naar ieder die jou aankijkt en Zijn boodschap ziet in jouw gelukkige gezicht.

7. We zullen ons hierop vandaag in onze oefenperioden van vijf minuten voorbereiden, door geluk in ons te voelen opkomen in overeenstemming met de Wil van onze Vader en van ons. Begin de oefeningen met de gedachte vervat in het idee van vandaag. Besef dan dat het jouw rol is gelukkig te zijn. Dit is het enige dat wordt gevraagd van jou of ieder ander die zijn plaats wil innemen onder de boodschappers van God. Bedenk wat dit betekent. Je hebt je inderdaad vergist in jouw overtuiging dat een offer wordt verlangd. Volgens Gods plan ontvang je alleen, en nooit verlies je, offer je of ga je dood.

8. Laten we nu proberen die vreugde te vinden die ons en heel de wereld bewijst wat GodsWil voor ons is. Het is jouw functie dat jij die vindt, hier en nu. Hiervoor ben jij gekomen. Laat dit de dag zijn dat je slaagt! Kijk diep in jezelf, niet ontmoedigd door alle nietige gedachten en dwaze doelen die je passeert naargelang je opgaat om de Christus in jou te ontmoeten.

9. Hij zal er zijn. En jij kunt Hem bereiken, nu. Waar zou je liever naar kijken dan naar Hem die wacht tot jij naar Hem kijkt? Welke nietige gedachte heeft de macht jou tegen te houden? Welk dwaas doel kan jou afhouden van het succes, wanneer het God Zelf is die tot jou roept?

10. Hij zal er zijn. Jij bent essentieel voor Zijn plan. Jij bent Zijn boodschapper vandaag. En jij moet wel vinden wat Hij wil dat je geeft. Vergeet het idee voor vandaag tussen je uurlijkse oefenperioden niet. Het is jouw Zelf dat tot je roept vandaag. En Hem antwoord je, iedere keer wanneer jij jezelf voorhoudt dat jij essentieel bent voor Gods verlossingsplan voor deze wereld.

Laatst bijgewerkt: 8 apr 2024

 

 

Chat openen
Hallo, hoe kan ik je helpen?